Tlf 45883333

Kroniske Lidelser

Vi snakker rundt plagene og hvordan behandlingen kan bli gjennomført. OmsorgsMassasje blir tilpasset individuelt.

Som alle vet, ingen kropp er lik og alle kropp reagerer forskjellig. Det samme skjer med behandling av personer med kroniske lidelser, og derfor må vi tilpasse behandlingen i forhold til dine behov. 

Vi behandler pasienter som er sengeliggende, som sitter i rullestol. Noen kan ligge på benken både på magen og rygg, andre bare på ryggen. Noen vil helst sitte på god stolen sin, for det er der de føler at det gjør mindre vondt i kroppen og sitter mest komfortabelt, andre trenger hjelp av assistenten for å bevege seg, snu seg, legge seg ned eller reise seg opp.

Alt som blir nevnt her og mer, har vi opplevd og vi har tilpasset behandlingen slik at pasienten slapper mest mulig av og har det mest komfortabelt i mange år. 

Styrke på massasjen bestemmer pasienten selv. Noen kan si at de ønsker hard massasje og under massasjen kjenner de at kroppen er ikke klar til en hard massasje helt, da må vi gå over til medium i styrke. Andre pasienter opplever at de kan ha hard massasje på f. eks. ryggen, men går mellom mykt og medium i resten av kroppen. Noen steder i kroppen er mer følsomme enn andre og da er det viktig å ta hensyn til det slik at din kropp samarbeider med behandlingen 

på best mulig måte.

Du kan tilpasse styrken behandler skal bruke under massasjen. Det er du som kjenner om massasjen er for hard eller for myk for deg, behandler bruker den styrke han/hun blir bedt om å bruke og regulerer der etter, du får også spørsmål om det går bra eller om styren er passe underveis.

Det har hendt at vi har måttet komme med råd om massasjestyrken underveis da vi ikke ønsker at du skal bli dårlig av behandlingen. Det hender at det blir litt for mye for kroppen din hvis du ikke har hatt en regelmessig behandling over tid eller hvis det er en stund siden du 

har tatt massasje sist.